Sunucunuzu Bakıma Aldığınızda Sadece GM Girişleri için

JustSerious

Furkan YAPICI
Yönetici
Moderatör
Hemen ACCOUNT_LOGIN prosedürünü acın sonra aşağıdaki kodu bulun..Kod:
CREATE PROCEDURE ACCOUNT_LOGIN

@AccountID varchar(21),

@Password varchar(13),

@nRet smallint OUTPUTAS
AS bunun hemen 1 yada 2 satır altına aşağıdaki kodu ekleyin..

Kod:
declare @oza1 int , @ozal2 int, @ozal3 int

/* yapan: özal*/

select @nRet = count(straccountid) from currentuser

select @oza1 = authority from userdata where struserid = (select strcharid1 from account_char where straccountid = @AccountID and strcharid1 is not null )

select @ozal2 = authority from userdata where struserid = (select strcharid2 from account_char where straccountid = @AccountID and strcharid1 is not null )

select @ozal3 = authority from userdata where struserid = (select strcharid3 from account_char where straccountid = @AccountID and strcharid1 is not null )if @oza1 <> 0 or @ozal2 <> 0 or @ozal3 <> 0

begin

Set @nRet = 4

RETURN

end

Sonra kaydedip kapatın.Oyuna gm charı olmayanlar giremiyor!..

Aşağıdaki gibi hata alırlar..Aşağıdaki yazıyı TBL editorle tbl editleyerek değiştirebilirsiniz!..Kod:
Your account is currently blocked.

Please contrat customer support

Diyelim ki bakım bitti,eklediğiniz prosedürü silin kaydedin ..
 
Üst