vSRO PHP Panel - PurePanel Ücretsiz (8 Farklı Tema) En gelişmiş vSRO Panel (Kurulum Videolu)

JustSerious

Furkan YAPICI
Yönetici
Moderatör
Panel Archera Online , ExSro gibi serverlerde sorunsuzça kullanıldı .

Panel Ve Logger Database :
Bu linki görmek için izniniz yok Giriş yap veya üye ol.Alttaki Spoilerdeki query okutarak öncelikle varsayılan db siliniz


Kod:
USE [SRO_VT_ACCOUNT]
GO

/****** Object: Table [dbo].[TB_User] Script Date: 31.10.2019 21:04:41 ******/
DROP TABLE [dbo].[TB_User]
GO

Ardından burdaki query okutunuzKod:
USE [SRO_VT_ACCOUNT]
GO

/****** Object: Table [dbo].[TB_User] Script Date: 31.10.2019 21:05:13 ******/
SET ANSI_NULLS ON
GO

SET QUOTED_IDENTIFIER ON
GO

CREATE TABLE [dbo].[TB_User](
[JID] [int] IDENTITY(1,1) NOT NULL,
[StrUserID] [varchar](25) NOT NULL,
[password] [varchar](50) NOT NULL,
[Status] [tinyint] NULL,
[GMrank] [tinyint] NULL,
[Name] [nvarchar](50) NULL,
[varchar](50) NULL,
[sex] [char](2) NULL,
[certificate_num] [varchar](30) NULL,
[address] [nvarchar](100) NULL,
[postcode] [varchar](10) NULL,
[phone] [varchar](20) NULL,
[mobile] [varchar](20) NULL,
[regtime] [datetime] NULL,
[reg_ip] [varchar](25) NULL,
[Time_log] [datetime] NULL,
[freetime] [int] NULL,
[sec_primary] [tinyint] NOT NULL,
[sec_content] [tinyint] NOT NULL,
[AccPlayTime] [int] NOT NULL,
[LatestUpdateTime_ToPlayTime] [int] NOT NULL,
[Play123Time] [int] NOT NULL,
[Ban] [int] NULL,
[Money] [real] NULL,
[Cafe] [int] NULL,
[last_login] [smalldatetime] NULL,
[last_ip] [varchar](50) NULL,
[joindate] [smalldatetime] NULL,
[credit] [int] NOT NULL,
[rememberpass] [varchar](50) NULL,
[game_credit] [int] NULL,
CONSTRAINT [PK_TB_User] PRIMARY KEY CLUSTERED
(
[JID] ASC
)WITH (PAD_INDEX = OFF, STATISTICS_NORECOMPUTE = OFF, IGNORE_DUP_KEY = OFF, ALLOW_ROW_LOCKS = ON, ALLOW_PAGE_LOCKS = ON, FILLFACTOR = 90, OPTIMIZE_FOR_SEQUENTIAL_KEY = OFF) ON [PRIMARY]
) ON [PRIMARY]
GO

ALTER TABLE [dbo].[TB_User] ADD CONSTRAINT [DF_TB_User_sec_primary] DEFAULT ((3)) FOR [sec_primary]
GO

ALTER TABLE [dbo].[TB_User] ADD CONSTRAINT [DF_TB_User_sec_content] DEFAULT ((3)) FOR [sec_content]
GO

ALTER TABLE [dbo].[TB_User] ADD CONSTRAINT [DF__TB_User__AccPlay__3BFFE745] DEFAULT ((0)) FOR [AccPlayTime]
GO

ALTER TABLE [dbo].[TB_User] ADD CONSTRAINT [DF__TB_User__LatestU__3CF40B7E] DEFAULT ((0)) FOR [LatestUpdateTime_ToPlayTime]
GO

ALTER TABLE [dbo].[TB_User] ADD CONSTRAINT [DF_TB_User_Play123Time] DEFAULT ((0)) FOR [Play123Time]
GO

ALTER TABLE [dbo].[TB_User] ADD CONSTRAINT [DF_TB_User_Ban] DEFAULT ((1)) FOR [Ban]
GO

ALTER TABLE [dbo].[TB_User] ADD CONSTRAINT [DF_TB_User_Money] DEFAULT ((0)) FOR [Money]
GO

ALTER TABLE [dbo].[TB_User] ADD CONSTRAINT [DF_TB_User_Cafe] DEFAULT ((0)) FOR [Cafe]
GO

ALTER TABLE [dbo].[TB_User] ADD CONSTRAINT [DF_TB_User_credit] DEFAULT ((0)) FOR [credit]
GO

Öncellikle İis serveri aktif edip sonrasında bu dosyaları kuruyoruz
Bu linki görmek için izniniz yok Giriş yap veya üye ol.

Bu linki görmek için izniniz yok Giriş yap veya üye ol.

Bu linki görmek için izniniz yok Giriş yap veya üye ol.


Panel dosyalarından kendinize tasarım secip tasarımı C diskinde inetbup bölümünde bir yere atın
Sonrasında fonkisyonlar klösüründe config.php dosyasında kendinizin sql ayarlarına göre düzenleyin
ve sonrasında klosör icindeki php1 dosyasınıda c icinde bir yere atıp iistan php managere okutun ve kurulum hazır
[/QUOTE]
 
Üst